Palvelusisältö

Peruspalvelu (499-1299 €)

Tarvekartoitus

Kartoitamme isännöinnin kilpailutuksen lähtökohdat ja taloyhtiön toiveet uudesta isännöitsijästä.

Taloyhtiön hallitus tutustuu tarjousten arviointiperusteisiin. Tarvittaessa arvioitavien asioiden peruspainotuksia voidaan muuttaa. Taloyhtiön hallitus tutustuu isännöintitehtäväluetteloon ja valitsee, mitkä tehtävät sisällytetään kuukausihintaan kuuluviksi ja mitkä laitetaan erillisveloitettaviksi. Opastamme ja neuvomme tarpeen mukaan.

Asiakirjat

Valmistelemme tarjouspyyntöasiakirjat tarvekartoituksen pohjalta.

Läpikäynti

Käymme kaikki tarjoukset läpi, pisteytämme toimistot, kirjaamme ylös erityishuomioita ja asetamme toimistot pisteytyksen mukaiseen järjestykseen.

Lähetys

Teemme taloyhtiön hallitukselle ehdotuksen niistä isännöintitoimistoista, joille tarjouspyyntö lähetetään. Lähetämme tarjouspyynnön liitteineen taloyhtiön hallituksen valitsemille isännöintitoimistoille. 

Yhteenveto

Toimitamme hallitukselle yhteenvedon sekä isännöintitoimistoilta tulleet tarjoukset, joihin yhteenveto perustuu.

Lisäpalvelut

Kilpailutuksen tulosten esittely (149€, 2,5h)

Osallistumme hallituksen kokoukseen, jossa esittelemme saadut tarjoukset ja keskustelemme kilpailutuksen tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä yhtiön hallituksen kanssa. Voimme osallistua kokoukseen paikan päällä (pääkaupunkiseudulla) tai etäyhteydellä.

Sopimusasiat (alk. 95 €)

Irtisanomme hallituksen valtakirjalla vanhan isännöintisopimuksen asianmukaisella tavalla.

Teemme uuden isännöintisopimuksen tarjouspyynnön sisällön mukaisesti tai konsultoimme sopimusasioissa, mikäli hallitus päättää käyttää isännöintitoimiston tarjoamaa sopimusta. (95 € / 1,5h, lisätunnit 74,50 €) 

Haastattelujen valmistelupaketti (49 €)

Hoidamme haastatteluihin liittyvät käytännön järjestelyt: Kutsumme hallituksen valitsemien isännöintitoimistojen kohdeisännöitsijät haastatteluihin haluttuna ajankohtana ja aikataulutamme haastatteluiden kulun. Hallitus saa käyttöönsä Isännöintimeklarin laatiman haastattelurungon, jota se voi hyödyntää haluamallaan tavalla. Hallitus hoitaa haastattelut itsenäisesti.

Tuntiveloitus (74,50 €)

Tuntiveloitus lisätunneista (esimerkiksi erikseen sovittavat kokouskäynnit tai ylimääräinen selvittelytyö). Lisätunnit sovitaan aina erikseen etukäteen.

Haastattelujen kokonaispaketti
(189 € / 3h, vain pääkaupunkiseudulla)

Hoidamme haastatteluihin liittyvät käytännön järjestelyt ja avustamme haastatteluissa. Kutsumme hallituksen valitsemien isännöintitoimistojen kohdeisännöitsijät haastatteluihin haluttuna ajankohtana ja aikataulutamme haastatteluiden kulun. Suunnittelemme hallituksen kanssa haastattelujen rungon ja osallistumme haastatteluihin hallituksen toivomalla tavalla. Kun hallitus on haastatteluiden jälkeen tehnyt päätöksensä valittavasta isännöintitoimistosta, ilmoitamme asiasta haastatelluille.